Wednesday, 08/04/2020 - 18:56|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
 • Phạm Văn Thiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0912202373
 • Nguyễn Thị Hồng Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Khoa học máy tính
  • Điện thoại:
   0912569936
  • Email:
   nththu@bacninh.edu.vn
 • Đoàn Trung Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0982815456
  • Email:
   doantrungson@bacninh.edu.vn