Wednesday, 08/04/2020 - 19:24|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
 • Lương Thị Biển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0989979686
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dân tộc : Kinh

 • Đinh Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Giáo dục Mầm non
  • Điện thoại:
   0978206910
 • Nguyễn Thị Hương Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0916161899
  • Email:
   nthuongnguyen@bacninh.edu.vn
 • Lê Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục