Monday, 20/05/2019 - 11:22|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
 • Vương Bá Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   02223823423
  • Email:
   vbchinh@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0915174558
  • Email:
   nvngoc@bacninh.edu.vn
 • Phí Hữu Quynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Giáo dục Tiểu học
  • Điện thoại:
   0917363488
  • Email:
   phquynh@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Quản lý Giáo dục
  • Điện thoại:
   0976337087
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Ngôn ngữ Anh
  • Điện thoại:
   0913358368
  • Email:
   nguyenthihai@bacninh.edu.vn