Saturday, 11/07/2020 - 20:16|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
 • Phí Hữu Quynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0917363488
  • Email:
   phquynh@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0915174558
  • Email:
   nvngoc@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
  • Điện thoại:
   0913358368
  • Email:
   nguyenthihai@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý Giáo dục
  • Điện thoại:
   0976337087
Tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ 2020
Liên kết website