Sunday, 15/09/2019 - 17:45|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
 • Nguyễn Xuân Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02223810172
  • Email:
   phongkhtc@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Đăng Phùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913047060;02223822351
  • Email:
   nguyendangphung.bacninh@gmail.com
 • Ngô Văn Giáp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản trị kinh doanh
  • Điện thoại:
   0936744668;02223810172
  • Email:
   nvgiap.sobacninh@gmail.com
 • Nguyễn Quang Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ kinh tế
  • Điện thoại:
   0904618886
  • Email:
   nqhung@bacninh.edu.vn
 • Phạm Thị Kim Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0979823804
  • Email:
   ptkimnhung@bacninh.edu.vn