Sunday, 15/09/2019 - 17:08|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
 • Hà Huy Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   02223701799
  • Email:
   phongktkd.sobacninh@moet.edu.vn
 • Nguyễn Văn Triệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Văn học
  • Điện thoại:
   0988672184
  • Email:
   nvtrieu@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Mai Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Lịch Sử
 • Lê Đức Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   02223701799
  • Email:
   phongktkd.sobacninh@moet.edu.vn
 • Nguyễn Minh Nhiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0976566882
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dân tộc :Kinh

 • Nguyễn Văn Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   02223701799
  • Email:
   phongktkd.sobacninh@moet.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành : Tiếng Anh