Sunday, 15/09/2019 - 17:23|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
 • Nguyễn Hữu Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0983205396
  • Email:
   binh72@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Đang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ
  • Điện thoại:
   0904921977
  • Email:
   nguyenvandang@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Sáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0914897017
  • Email:
   nguyensang@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Khắc Quyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912431138
  • Email:
   khacquyet77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dân tộc : Kinh

 • Nguyễn Thị Kim Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ Chính trị
  • Điện thoại:
   0912394999
  • Email:
   nthikimhoa@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Công nghệ thông tin
  • Điện thoại:
   02223822351
  • Email:
   nttam@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0917304688
 • Lê Thị Diệu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0904609060
  • Email:
   ketoan.sgd@gmail.com
 • Nguyễn Đăng Doanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành : Lái xe

 • Phạm Thị Ngọc Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Hà Nội
  • Email:
   phamngochoasgd@bacninh.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dân tộc : Kinh

 • Ngô Văn Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên ngành : Lái xe