Saturday, 20/07/2019 - 14:40|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
 • Nguyễn Đình Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
  • Điện thoại:
   0912202303
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dân tộc : Kinh

 • Nguyễn Công Oai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
 • Trần Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chánh thanh tra
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục