Hiện chưa có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023

 dự kiến công bố vào ngày 15/6/2023