Hôm nay thứ 3. Ngày 22/07/2014

Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức ngạch giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2011
Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức ngạch giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2011
          Hội đồng xét tuyển viên chức ngạch giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh dự kiến kết quả xét tuyển viên chức ngạch giáo viên năm 2011 (Danh sách tại file đính kèm)
         Các thí sinh cần hỏi, gặp Ban thư ký HĐXT: Phòng TCCB Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh để được giải đáp (điện thoại 02413823422)
         Hạn cuối cùng 16 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2011, nếu quá thời hạn trên, HĐXT không chịu trách nhiệm.

                                                                                                                                                       BAN THƯ KÝ HĐXT   
Ngày 22/12/2011 - 09:08:17
Tác giả: HĐXT -*-

Tải file đính kèm

Thông báo