Hôm nay thứ 2. Ngày 28/07/2014

Giáo dục Mầm non Bắc Ninh, với công tác phổ cập năm 2011.
Công tác phổ cập năm 2011
Giáo dục Mầm non Bắc Ninh

                            Với công tác Phổ cập năm 2011

 

Ngày 09/02/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015; ngày 02/12/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2010/ TT- BGDĐT ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Để triển khai Chương trình Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Phòng GDMN-Sở GD&ĐT đã làm tốt công tác tham mưu và xây dựng Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015. Ngày 14/4/2011 Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 55/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

Phòng GDMN- Sở GD&ĐT đã tích cực chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn bằng Kế hoạch cụ thể, với nhiều biện pháp tích cực, linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi trong toàn tỉnh.

 Ngày 29/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 1742/QĐ-UBND Về việc công nhận 05 huyện, thị xã, thành phố đạt Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi năm 2011, đó là các huyện, thị xã, thành phố: Lương Tài, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong và thành phố Bắc Ninh, chiểm tỷ lệ 62.5%. Đây là một tin vui đối với GDMN Bắc Ninh nói riêng và ngành Giáo dục nói chung. Có được kết quả này, trước hết là sự quan tâm của lãnh đạo UBND các cấp, sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao của lãnh đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Đồng thời sự quan tâm, ủng hộ CSVC của phụ huynh, nhân dân, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong tỉnh.

          Tuy nhiên, để về đích phổ cập năm 2012 GDMN Bắc Ninh cần tiếp tục làm tốt công tác  tuyên truyền, XHHGD để huy động nguồn vốn đầu tư cho GDMN; tăng cường công tác tham mưu để có đủ đội ngũ giáo viên dạy lớp 5 tuổi đảm bảo trình độ, năng lực sư phạm và được biên chế  đúng định biên; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là  phòng học kiên cố, thiết bị dạy học và đồ chơi cho trẻ theo Thông tư 02/ 2010/ TT- BGD&ĐT.

                                                               Tin từ phòng GDMN

Ngày 30/12/2011 - 15:06:04
Tác giả: GDMN -*-

Thông báo