Hôm nay thứ 7. Ngày 26/07/2014

Danh sách nâng bậc lương thường xuyên quý I/2012
THÔNG BÁO
Phòng TCCB Sở GD&ĐT Bắc Ninh thông báo danh sách nâng bậc lương thường xuyên quý I/2012 của cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, công chức Văn phòng Sở GD&ĐT.
    Xem danh sách tại file đính kèm.
Ngày 04/04/2012 - 12:08:52
Tác giả: Phòng TCCB -*-

Tải file đính kèm

Thông báo