Wednesday, 08/07/2020 - 06:43|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
  • Hỗ trợ từ xa UltraViewer
    | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 192 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Hỗ trợ từ xa TeamViewer 14
    | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 207 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm họp trực tuyến
    | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 256 lượt tải | 1 file đính kèm
Tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ 2020
Liên kết website