Sunday, 15/09/2019 - 17:19|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
  • Hỗ trợ từ xa UltraViewer
    | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 78 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Hỗ trợ từ xa TeamViewer 14
    | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm họp trực tuyến
    | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 90 lượt tải | 1 file đính kèm