Saturday, 18/01/2020 - 13:44|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
  • Hỗ trợ từ xa UltraViewer
    | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 113 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Hỗ trợ từ xa TeamViewer 14
    | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm họp trực tuyến
    | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 123 lượt tải | 1 file đính kèm