Hôm nay thứ 3. Ngày 29/07/2014

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

- Căn cứ điều lệ công đoàn Việt Nam tại đại hội X và hướng dẫn nghiệp vụ công đoàn 2009;

- Ban chấp hành công đoàn trường THPT chuyên Bắc Ninh nhất trí thông qua quy chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ 2012-2015 như sau:

          Điều I: Trách nhiệm, quyền hạn của BCH công đoàn cơ sở

- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu biện pháp thực hiện công tác công đoàn hàng tuần, hàng tháng, năm trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đảng của công đoàn cấp trên và nghị quyết đại hội công đoàn trường.

- Thảo luận, quyết định những vấn đề mới, đột xuất có liên quan đến phong trào cán bộ, CNVC trong nhà trường, những vấn đề quan trọng về cơ chế, chính sách, tổ chức công đoàn, cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp thi hành nghị quyết của chi bộ Đảng, công đoàn giáo dục ngành có liên quan đến phong trào CNVC và hoạt động công đoàn.

 - Kiến nghị với lãnh đạo trường về quản lý đơn vị thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân về hoạt động toàn diện.

- Quyết định những vấn đề theo Điều lệ công đoàn quy định như triệu tập đại hội, bầu cử các chức danh theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam.

- Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động đối với tổ công đoàn.

- Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của công đoàn trường với cấp ủy, với công đoàn cấp trên và thông báo cho công đoàn viên.

- Kiểm tra và giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, đảm bảo thực hiện quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực và các tệ nạn xã hội; phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại và các tranh chấp lao động thực hiện quyền công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với lãnh đạo trường tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CBCC hàng năm.

- Vận động CBGV trong trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ giáo viên tham gia quản lý nhà trường, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Quản lý và sử dụng tài chính, tài ản công đoàn

- Phát triển đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng công đoàn cơ sở vứng mạnh.

- Ban chấp hành công đoàn sinh hoạt 3 tháng/ lần; khi cần thiết thì triệu tập họp bất thường.

          Điều II: Trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên BCH:

- Chủ tịch: là người đứng đầu BCH trực tiếp chủ trì các kỳ họp và điều hành hoạt động của BCH. Ngoài trách nhiệm chung, chủ tịch có trách nhiệm cụ thể là:

          + Chỉ đạo việc xây dựng chương trình hoạt động từng tuần, tháng của BCH, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, tài chính, thay mặt BCH tham gia công việc với các cấp có thẩm quyền.

          + Ký các văn bản, Nghị quyết của BCH, các quyết đinh và văn bản của BCH

- Phó chủ tịch: là người giúp chủ tịch tổ chức điều hành các hoạt động, giải quyết các công việc do chủ tịch ủy nhiệm

          + Thay mặt chủ tịch giải quyết các công việc được ủy nhiệm khi chủ tịch đi vắng.

          + Tham gia công việc với các cấp có thẩm quyền.

- Các ủy viên: tham gia đầy đủ các cuộc họp của BCH, tham gia trao đổi các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

          + Là cán bộ chủ chốt để cùng tập thể lãnh đạo các hoạt động của công đoàn.

          Điều III: Nguyên tắc làm việc của BCH

          - BCH làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.

          + Khi đã thành Nghị quyết của tập thể BCH thì ủy viên phải nói và làm đúng theo yêu cầu của Nghị quyết, không tuyên truyền theo ý kiến cá nhân mình không có lợi cho sự ổn định và đoàn kết nội bộ.

- Quy chế làm việc của BCH thực hiện theo quy chế làm việc của BCH; mỗi ủy viên BCH có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhứng quy định cho cá nhân và phát hiện đóng góp ý kiến những việc làm sai quy chế và trong quá trình thực hiện hàng năm BCH đúc rút kinh nghiệm và kịp thời bổ sung.

Điều IV: Tài chính và tài sản của công đoàn

- Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau:

+ Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng góp hàng tháng 1 % lương

+ Kinh phí CĐ cấp trên cấp

+ Tài trợ của các tổ chức: Nhà trường, Chi bộ, Hội phụ huynh

Điều V: Phân bổ kinh phí mục chi theo QĐ số 1375/ QĐ- TLĐ ngày 16/10 /2007

Mục chi:

- Lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương: 30%

- Chi quản lý hành chính:                                        10%

- Chi hoạt động phong trào:                                     40%

- Chi tham hỏi cán bộ đoàn viên:                             20%

Điều VI: Quy định chi quỹ công đoàn

- Chi cho giáo viên thi GVG cấp tỉnh: 200.000đ/1đ/c

- Chi cho 8/3: Mua quà trị giá 100.000đ/1đ/c nữ

- Chi thưởng cuối năm: Đoàn viên tích cưc xuất sắc: 100.000đ/1đ/c

                                       Tổ công đoàn xuất sắc: 200.000đ/1 tổ

 - Thăm đau ốm nặng nằm viện tứ thân phụ mẫu của đoàn viên,đoàn viên, vợ, chồng, con: 200.000 đ/1 lần    

- Thăm tang lễ: 1vòng hoa+ 200.000 đ (Nếu ở xa đơn vị trên 10km  thuê xe ô tô 16 chỗ, tiền thuê xe do nhà trường chi)

- Tết nguyên đán: 100.000 đ/đ/c

-Trung thu: 50.000đ/1đ/c

- Quà 1/6 cho các con dưới 6 tuổi: 30.000đ/1con

-Thưởng các con đạt danh hiệu HSG: 30.000đ, đạt giải HSG: 50.000đ, đỗ ĐH: 200.000đ

- Chi tiền xăng cho xe ô tô mượn 5.000đ/1km

- Chi phụ cấp cho BCHCĐ theo mức lương tối thiểu

+ Chế độ hàng tháng: Chủ tịch CĐ: 0, 3%, Phó chủ tịch: 0, 2%, UVBCHCĐ: 0, 15%, Tổ trưởng CĐ: 0, 1%. Chi vào cuối mỗi học kì.

-Chi hoạt động VHVN-TDTT: 2 triệu – 3 triệu/1 năm

-Chi trợ cấp đột xuất hàng năm: Từ 4-5 đ/c, mỗi xuất: 200.000đ/1đc

 

TM BCH công đoàn

Chủ tịch

(Đã kí)

 

Đỗ Thị Kim Oanh

 

 

Ngày 06/11/2012 - 01:14:46
Tác giả: CBN -*-

Tải file đính kèm

Thông báo