Hôm nay thứ 5. Ngày 24/07/2014

CHUYÊN MỤC

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter


Adobe Presenter là công cụ soạn thảo bài giảng e-Learning rất tiiện và dễ sử dụng, do được tích hợp với phần mềm MS PowerPoint mà các thầy cô vẫn sử dụng để tạo bản trình chiếu bài giảng.

Hướng dẫn tải và cài đặt Presenter:

  • Tải file Presenter.zar tại đây
  • Giải nén
  • Chạy file Presenter_WWE.exe được thư mục Adobe Presenter tại màn hình máy tính
  • Mở thư mục ngoài màn hình
  • Chạy file Presenter.exe
  • Tại bước nhập mã (key) các thầy cô sử dụng một trong các key được cung cấp sau (có thể có key không dùng được)
serial Adobe Presenter 7: 1346-1352-2509-7120-7056-1021
serial Adobe Presenter 7: 1346-1424-7526-4076-3839-8999
  • Tiếp tục cài đặt đến hết
  • Mở MS PowerPoint để sử dụng Adobe Presenter trên thanh menu


Tác giả: Hoàng Ngọc Cảnh
Kích thước:  0 MB
Ngày gửi: 03/04/2012
Lượt tải: 200
Đường dẫn:  472_1333440061_Huong_dan_su_dung_Adobe_Presenter_-_TG_Hoang_Ngoc_Canh.doc
Đánh giá:

Thông báo