Hôm nay thứ 4. Ngày 23/07/2014

CHUYÊN MỤC


hướng dẫn thiết kế bài giảng e-learning


hướng dẫn thiết kế bài giảng e-learning


Tác giả: nguyễn ngọc huệ
Kích thước:  2.04 MB
Ngày gửi: 18/04/2012
Lượt tải: 349
Đường dẫn:  528_1334713575_Huong_dan_thiet_ke_bai_giang_Elearning.ppt
Đánh giá:

Thông báo