Hôm nay thứ 5. Ngày 24/07/2014

KE HOACH CHUYEN MON NAMC 2011-2012
ke hoach chuyn mon hoc ky 1
KẾ HOACH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN Năm học : 2011- 2012 A. Cơ sở xây dựng kế hoạch: Căn cứ vào công văn số 1013.SDG&ĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Căn cứ vào Kế hoạch chỉ đạo năm học 20211- 2012 của trường THPT Lý Thường Kiệt. Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong năm học 2010-2011 và tình hình thực tế của nhà trường. 1 - Chỉ đạo hoạt động chuyên môn đối với các tổ chuyên môn: - Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo từng tuần, tháng, từng học kỳ(căn cứ kế hoạch chung của nhà trường). - Các cá nhân xây dựng kế hoạch cụ thể (căn cứ kế hoach của tổ, của nhà trường) - Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch của từng tổ chuyên môn theo thời gian biều cụ thể : Giảng dạy, làm thí nghiệm thực hành, bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi.... 2 - Chỉ đạo việc thực hiện chương trình thời khoá biểu Buổi sáng: Các khối thực hiện theo chương trình của bộ và cụ thể hoá theo TKB của nhà trường. Một số môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh, để đảm bảo an ninh trạt tự nhà trường có thể được bố trí thêm 1 hoặc 2 tiết phụ đạo trong thời khoá biểu chính khoá. Dạy tự chọn: Học Kỳ 1: Khối 10: các môn Toán, Văn Khối 10 giờ phụ đạo tính vào tiết dạy tự chọn bán sát. Khối 11: Các môn Toán, Lý giờ phụ đạo tính vào tiết tự chọn bám sát. Khối 12: Các môn Lý(A1, A2) và văn các lớp còn lại giờ phụ đạo tính vào tiết dạy tự chọn bám sát. Các môn dạy tự chọn bám sát (phụ đạo) yêu cầu giáo viên dạy soạn giáo án riêng, và cho điểm giờ học tự chọn trong sổ điểm theo quy chế 40 của Bộ phần hướng dẫn dạy tự chọn. Buổi chiều: - Các lớp chọn tổ chức học ôn thi theo khối theo kế hoạch của nhà trường. - Các lớp cơ bản có thể tổ chức ôn tập 3 môn: Toán, Văn, Anh trên cơ cở nguyện vọng của PHHS, HS và theo kế hoạch của nhà trường. - Các tổ chuyên môn có môn dạy thêm phụ đạo buổi chiều phải xây dựng kế hoạch và phân phối chương trình phù hợp duyệt với BGH trước khi tiến hành dạy. 3 - Tổ chức các kỳ thi: STT Nội dung TG (tháng) Ghi chú 1 Kiểm tra giữa kỳ tập trung (8 môn văn hoá) 10 KH CM 2 Thi thử đại học theo khối lần 1 cuối tháng 10 3 Thi giáo viên giỏi cấp trương 11 4 Thi học kỳ I (13-27/12) Theo KH Sở 5 Thi thử đại học lần 2 01 6 Thi giải toán bằng máy tính cầm tay 02 7 Kiểm tra giữa kỳ II 03 8 Thi HSG cấp trường Khối 10+11 03 9 Thi thử đại học lần 3 03 10 Thi HSG các môn văn hoá khối 12 cấp tỉnh 04 11 Thi học kỳ II 04 12 Thi thử đại học lần 4 05 13 Thi thử TN 05 14 Thi TN 06 4. Giáo dục ngoài giờ lên lớp, tích hợp giáo dục tuyên truyền pháp luật, dạy nghề: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tuyên truyền giáo dục đạo đức pháp luật, giáo dục môi trường, được bố trí lồng ghép trong các môn học: Văn, Sử, Địa, Sinh, Giáo dục công dân, Quốc phòng An ninh… thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớpvà tổ chức các hoạt động ngoài khóa theo từng chủ đề theo tháng. Giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, trên cơ sở nhiêm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung và triển khai các hoạt động đảm bảo nâng cao được chất lượng và hiệu quả giáo dục. Dạy nghề trong nhà trường, năm học 2011-2012 nhà trường tiếp tục tổ chức cho các lớp khối 11 tiếp tục học nghề theo đúng quy định của bộ. Căn cứ vào điều kiện đội ngũ giáo viên, nhu cầu của học sinh, nhà trường bố trí phù hợp cho học sinh học nghề và cấp chứng chỉ nghề với 2 nội dung: nghề điện dân dụng và tin học văn phòng. Tổ chức cho học sinh được học Lịch sử Địa phương (Lịch sử Đảng Bộ tỉnh Bắc Ninh) thông qua bộ môn lịch sử, yêu cầu tổ tổng hợp xây dựng kế hoạch và chuẩn bị giáo án theo chương trình cử Sở. Năm học 2011-2012, thực hiện kế hoạch Dạy hát dân ca Quan học Bắc Ninh, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch và bố trí giáo viên phù hợp có hướng dẫn sau. 5. Chỉ đạo các hoạt động phong trào thi đua: Tiếp tục triển khai tích cưc và có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (nội dung đã cụ thể hóa trong tài liệu dành cho tổ trưởng CM).; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sang tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nộ dung, hình thức thiết thực, hiệu quả: - Tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục trong nhà trường. - Tập trung đổi mới phương pháp dạy học với tiêu chí: lựa chọn kiến thức phù hợp, lựa chọn hình thức truyền thụ đến học sinh theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: nói vấn đề gì, nói cho ai nghe và nói như thế nào. (Các tổ chuyên môn chủ động sinh hoạt tổ). - Giữ gìn hình ảnh người thầy giáo qua phong cách, lối sống, ứng xử và trong công việc, không ngừng thu thập thông tin qua các nguồn thông tin chính thống giúp học sinh nâng cao nhận thức xã hội, dịnh hướng cuộc sống, rèn kỹ năng sống. - Thực hiện xây dựng cảnh quan sư phạm, vệ sinh trường học thông qua các cộng việc cụ thể: Khuôn viên nhà trường, trang trí lớp học, các công trình vệ sinh công cộng. Giáo viên chủ nhiệm và Đoàn TN thống nhất nội dung trang trí lớp học, vệ sinh và chăm sóc vườn hoa cây cảnh, khuôn viên của nhà trường. Tuyên truyền và tăng cường kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh chung trong và ngoài lớp học. - Thực hiện tốt kế hoạch dạy hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, tăng cường các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường (nhà trường sẽ có kế hoạch cụ thể). Thực hiện ra đề kiểm tra, thi cử theo ma trận đề,theo chuẩn kiến thức kỹ năng, bám sát hướng dẫn giảm tải chương trình; kiên quyết bài trừ các hành vi gian lận trong học tập và thi cử. 6. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá: - Xây dựng kế hoạch, tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua các hoạt động: Tăng cường công tác tự bồi dưỡng đối với giáo viên. Giáo viên các bộ môn có các môn thi đại học nghiên cứu và giải các đề thi đại học, cao đăng trong 3 năm gần đây. Dự giờ thăm lớp của giáo viên: Mỗi giáo viên đăng ký ít nhất 2 giờ dạy ứng dụng công nghệ thông tin trong mỗi học kỳ (không tính giờ dạy trong hội thi giáo viên giỏi các cấp) và dự ít nhất 15 tiết trong một học kỳ. Tổ chức các hội thảo đổi mới phương pháp dạy học cấp trường: Các tổ chuyên môn đăng ký chuyên đề báo cáo và thời gian báo cáo để nhà trường bố trí tham gia đánh giá hiệu quả. Tổ chức dự giờ, đánh giá qua hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh: Tích cực tham gia các hội thi giáo giên dạy giỏi cấp trường (các môn học) tổ chức vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 và dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (các môn: Sinh, Tin Công Nghệ). Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm (các tổ chuyên môn định kỳ sinh hoạt tổ 2 lần/tháng). Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi tổ bộ môn trong nhà trường. - Tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tập trung vào trọng tâm,tránh nặng nề quá tải; bồi dương năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh ghi nhớ máy móc mà không nắm vững bản chất. - Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu học sinh học nhiều gây quá tải, dạy học thuần túy theo lối đọc- chép; chú trọng phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học. Chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý; rèn kỹ năng tự học, hướng dẫn cho học sinh tự nghiên cứ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. - Chú trọng việc dạy học thực hành trong giờ chính khóa; khai thác có hiệu quả các phòng bộ môn, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và việc rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nộ dung bài học.Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin một cách hợp lý trong công tác quản lý chuyên môn vào bài giảng. Tổ chức các hoạt động như: sinh hoạt chuyên đề, ngày hội tự làm và sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học cho giáo viên; tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa hiệu quả các thiết bị, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn. (mỗi giáo viên đăng ký làm 1 đồ dùng, thết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học theo hướng tích hợp, nhà trường sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả làm đồ dùng vào tháng 03). Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và ký năng hoạt động cho học sinh. II- Công việc theo tiến trình năm học: 1.Biên chế năm học : Học kỳ I: 19 tuần, bắt đầu từ 22.08 và kết thúc 07.01.2012 Học kỳ II: 18 tuần, bắt đầu từ 09.01 và kết thúc 22.05.2012 Nghỉ tết 10 ngày (từ 20.01-29.01). Kết thúc năm học trước 31.05.2012 2. Công việc theo từng tháng: Tháng Tuần Nội dung ghi chú 8 1- 2 (từ08 đến 21) - Ôn tập cho HS theo thời khoá biểu. - Ổn định tổ chức lớp. - Kiểm tra phân loại HS 3 (từ 22đến 27) - Học theo TKB chính khóa. - Xếp lại lớp theo nguyện vọng. 9 4 -7 (từ 05 đến 11) - Kiện toàn tổ chức lớp, học theo TKB. - Hoàn thiện hồ sơ HS. - Họp tổ chuyên môn: Thống nhất xây dựng KH, phân phối chương trình học phụ đạo buổi chiều; chưong trình giảm tải; các tiêu chí đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên. - Hướng dẫn, ôn tập cho HS khối 12 thi nghề thực hành. 5 (từ12 đến 18) - Tổ chức cho HS khối 12 thi nghề. - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên. - Duyệt KH và KT hồ sơ giáo viên (TTCM), học sinh. - Các tổ CM xây dựng KH tổ CM. - Hoàn thành kiểm tra thiết bị đồ dùng phòng thực hành. - Hoàn thiện Hồ sơ tự đánh giá nhà trường. - Tổng hợp DS học sinh còn yếu các môn văn hoá: Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh 6 (từ19 đến 25) - Tiếp đoàn đánh giá ngoài của Sở. - Kiểm tra hồ sơ giáo viên lần 1 - Báo cáo số liệu học sinh còn yếu về văn hoá và đạo đức, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. - Báo cáo kết quả tiểm tra thiết bị đồ dùng thực hành, thí nghiệm. - Báo cáo kế hoạch và phân phối chương trình dạy học phụ đạo buổi chiều. 7 (từ 26 đến 02) - Hoàn thành đăng ký chỉ tiêu nhà trường. - Vào điểm tháng 09. - Duyệt kế hoạch tổ chuyên môn - Kiểm tra sổ điểm lần 1 10 8 (từ 03 đến 09) - Phân công ra đề và đáp án kiểm tra chất lượng lần 1. Phân công coi và chấm thi. - Lập danh sách và phân phòng, in sao đề - Triển khai phong trào thi đua chào mừng ngày phụ nữ việt nam 20/10. - Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề đợt 1 - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu về văn hóa và đạo đức. 9 (từ 10 đến 16) - Các tổ chuyên môn Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”. - Lập danh sách và bồi dưỡng đội tuyển theo kế hoạch - Kiểm tra hồ sơ tổ toán. - Kiểm tra nền nếp dạy và học tổ Lý- Hóa - Hoàn thành đăng ký đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký chuyên đề. - Báo cáo kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển Đá cầu, cờ vua TTCM Đ/c Luật 10 (từ 17đến 23) - Sơ kết đợt thi đua chào mừng ngày phụ nữ việt nam 20/10 - Phân công giáo viên ra đề thi thử đại học lần 1, Phân công coi và chấm thi. - Kiểm tra chất lượng giữa kỳ I - Kiểm tra hồ sơ tổ Lý- Hóa, Kiểm tra nề nếp dạy và học tổ Toán 11 (từ 24 đến 30) - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn theo kế hoạch của sở - Báo cáo kết quả công tác tháng 10, báo cáo chủ nhiệm tháng 10. - Thi thử đại học lần 1, chấm thi thử đại học lần 1 - Vào điểm sổ điểm chính. - Kiểm tra vào sổ điểm chính. - Thi đá cầu, cờ vua cấp tỉnh. 11 12 (từ 01 đến 06) - Triển khai phong trào hội thi giáo viên giỏi cấp trường. - Triển khai kiểm tra toàn diện kiểm tra chuyên đề đợt 2 - Kiểm tra hồ sơ tổ Sinh-TD, Kiểm tra nề nếp dạy và học tổ Văn. 13 (từ 07 đến 13) - Triển khai phong trào hội thi giáo viên giỏi cấp trường. - Triển khai kiểm tra toàn diện đợt 2, kiểm tra chuyên đề đợt 2. - Kiểm tra hồ sơ tổ Văn, Kiểm tra nề nếp dạy và học tổ Sinh-TD 14 (từ 14 đến 20) - Sơ kết hội thi, sơ kết đợt kiểm tra toàn diện, kiêm tra chuyên đề. - Sơ kết đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo việt nam. - Báo cáo danh sách đội tuyển HSG và tiến độ bồi dưỡng đội tuyển. 15 (từ 21đến 27) - Kiểm tra hồ sơ tổ Tổng hợp, Kiểm tra nề nếp dạy và học tổ ngoại ngữ. - Đăng ký - Tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học cấp trường, các tổ chuyên môn báo cáo trong hội thảo. - Đăng ký làm đồ dùng dạy học - Báo cáo kết quả công tác tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12, - Vào danh sách kiểm diện, vào điểm tháng 11. - Báo cáo kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển thi kéo co. Đ/c Luật 12 16 (từ 28 đến 04) - Thi đá cầu cờ, vua cấp tỉnh - Kiểm tra vào điểm sổ chính. - Các tổ chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiên chương trình. - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ ngoại ngữ, kiểm tra nề nếp dạy và học tổ Tổng hợp 17 (từ 05 đến 11) - Lập danh sách học sinh thi học kỳ, phân công giáo viên ra đề, coi, chấm thi học kỳ I - Triển khai kế hoạch thi học kỳ I 18 (từ 12 đến 18) - Kiểm tra học kỳ I theo lịch của sở - Phân công giáo viên ra đề, coi, chấm thi thử đại học lần 2. 19 (từ 19 đến 25) - Hoàn thành điểm học kỳ 1 - Các tổ chuyên môn hoàn thành vào điểm học kỳ I - Kiểm tra tình hình sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học. - Thi Kéo co, vật cấp tỉnh. 01/2012 20 (từ 26 đến 01) - Sơ kết công tác chuyên môn các tổ, bình xét thi đua các tổ. - Thi thử đại học lần 2, chấm thi và công bố kết quả. - Hoàn thành xây dựng kế hoạch học kỳ 2. 21 (từ 02 đến 08) - Sơ kết học kỳ I, Triển khai kế hoạch học kỳ 2 P.hiệu trưởng Ngô Văn Năm
Ngày 30/11/2011 - 07:53:49
Tác giả: THPT -*-


Thông báo