Hôm nay thứ 4. Ngày 23/07/2014

CHUYÊN MỤC
GS-VS Nguyễn Văn Hiệu về thăm và làm việc với trường THPT Yên Phong số 1
GS-VS Nguyễn Văn Hiệu về thăm và làm việc với trường THPT Yên Phong số 1
Ngày 23 tháng 3 năm 2012, GS-VS Nguyễn Văn Hiệu - Phó chủ tịch TƯ Hội Khuyến học Việt Nam về thăm và làm việc với trường THPT Yên Phong số 1, cùng đi với GS-VS có các TS ở TƯ Hội, Nhà giáo ưu tú Lê nho Nùng - Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh.
Ngày 23/03/2012 - 18:30:45
Tác giả: Hoàng Lan -*-

Thông báo