Hôm nay thứ 5. Ngày 24/07/2014

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2013-2014
Ngày 07/09/2013, tại hội trường THPT Yên Phong 2 đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2013-2014.
           Thành phần tham dự hội nghị gồm có: BGH, Chủ tịch công đoàn, kế toán trường cùng toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trường. Sau lễ khai mạc, đồng chí Nghiêm Thị Mai - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc bản báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm học 2013 - 2014.

Đ/c Nghiêm Thị Mai - Bí thư CB, Hiệu trưởng nhà trường đọc bản báo cáo và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014

           Tiếp đến đồng chí Nguyễn Duy Tin - Trưởng ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo kết quả thanh tra năm học 2012-2013

Đ/c Nguyễn Duy Tin - Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thanh tra năm học 2012-2013

           Đồng chí Ngô Bá Giang - Chủ tịch công đoàn đã đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2012 – 2013 và tập hợp ý kiến đề xuất của các đồng chí giáo viên, công nhân viên trong hội nghị CCVC cấp tổ được tổ chức vào thời gian trước đó. Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận ý kiến các tổ và các bản báo cáo đã được trình bày. Trong đó hội nghị đã thảo luận, thống nhất, biểu quyết tập trung vào hai vấn đề sau:
           - Một là phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong năm học 2013-2014.
           - Hai là dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2013-2014.
           - Thống nhất các khoản thu chi dạy thêm - học thêm năm học 2013 - 2014.

Đ/c nghiêm Thị Mai - Hiệu trưởng và đ/c Ngô Bá Giang - Chủ tịch CĐ trường ký nghị quyết hội nghị CBCCVC.
        
           Hội nghị diễn ra nghiêm túc, chân thành, cởi mở và dân chủ. Các đồng chí cán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trường đã được tự do, dân chủ phát biểu ý kiến trao đổi thảo luận, đóng góp cho các bản dự thảo.
           Cuối cùng, nghị quyết Hội nghị được thông qua. Đại diện người sử dụng lao động Đ/c Nghiêm Thị Mai - Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường và đại diện cho người lao động đ/c Ngô Bá Giang - Chủ tịch công đoàn cùng kí vào nghị quyết hội nghị CBCCVC. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó càng khẳng định tính thống nhất, đoàn kết cao của tập thể CBGV, công nhân viên trong trường.   Đây là yếu tố tiên quyết hứa hẹn một năm học mới nhiều thắng lợi mới của trường THPT Yên Phong số 2.
Ngày 09/09/2013 - 07:20:16
Tác giả: CNTT -*-

Thông báo