Friday, 24/05/2019 - 22:18|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 26/05/2019

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Thời gian Ghi chú