Monday, 25/03/2019 - 02:43|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Lịch làm việc lãnh đạo

Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú