Theo chỉ đạo mới nhất từ Sở GD&ĐT Bắc Ninh, các trường học trên địa bàn Bắc Ninh cần chuẩn bị tối đa các điều kiện để đón học sinh quay trở lại ...