Giới thiệu về một số ngành nghề đào tạo:

 

Bài trắc nghiệm Holland test - khám phá, lựa chọn ngành, nghề phù hợp với tính cách: Học sinh điền đầy đủ thông tin trước khi làm bài. Kết quả sẽ được gửi qua email đăng ký khi làm bài. Link bài test như sau: http://bit.ly/rmithnholland.

 

Bài trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp cho bản thân:

http://student.isvnu.vn/others-bo-cong-cu-trac-nghiem-dinh-huong-ban-than-ban-da-thu.html