Khoa Quốc tế công bố đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020_final.doc

Giới thiệu về một số ngành ngề đào tạo của Khoa:

Quản trị khách sạn: https://drive.google.com/file/d/16ZQ83oZ62X7Pe8tPIdeK3E4rvWGPQxSA/view?usp=sharing

Marketing: https://drive.google.com/file/d/18owFFV9_o4AJEedjBy0bQ1UhMxtVtkm8/view?usp=sharing

Phân tích dữ liệu kinh doanh: https://drive.google.com/file/d/1yTlaB0wgvFtzuv-544VEISUpTXeOHT_c/view?usp=sharing

Kế toán - Tài chính: https://drive.google.com/file/d/1EFlwHnePTDNikeSBGlxQ_8ont8Mbvcw3/view?usp=sharing

Bộ trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp cho bản thân: http://student.isvnu.vn/others-bo-cong-cu-trac-nghiem-dinh-huong-ban-than-ban-da-thu.html