Thông tin tuyển sinh: http://mythuatcongnghiep.edu.vn/tin-tuc/tuyen-sinh.html