Thông tin tuyển sinh của Trường ĐH RMIT ( GF 2020).pdf

Bài trắc nghiệm Holland test - khám phá, lựa chọn ngành, nghề phù hợp với tính cách của bản thân:

Bài trắc nghiệm Holland test: được xây dựng theo mô hình trắc nghiệm nổi tiếng của Tiến sĩ tâm lý John Holland được đánh giá rất cao về tính chính xác trong việc khám phá, lựa chọn ngành, nghề phù hợp với tính cách của bản thân. Holland chia sở thích nghề nghiệp thành 6 nhóm, tương ứng với các loại ngành nghề khác nhau trong xã hội nhưng có quan hệ với nhau. Một người có thể thuộc một hoặc một vài nhóm, đó là (1) Thực tế – Realistic, (2) Nghiên cứu – Investigative, (3) Nghệ thuật – Artistic, (4) Xã hội – Social, (5) Kinh doanh -Enterprise, (6) Công chức – Conventional.
 
Chú ý: Học sinh kích chọn link bài test, điền đầy đủ thông tin trước khi làm bài. Kết quả sẽ được gửi qua email đăng kí khi làm bài. Link bài test như sau: http://bit.ly/rmithnholland