09-TT-BGDĐT-Quy che tuyen sinh 2020.doc

15_2020_TT_BGDDT-Quyche thi totnghiep THPT.pdf

842_SoGDĐT- Huong_dan_tuyen_sinh_2020.pdf

Phụ lục 1-Lịch tuyển sinh ĐH,CĐGDMN 2020.docx

Phụ lục 2-Phiếu điều chỉnh nguyện vọng 2020.docx

CV 3313_Bộ GDDT-Điều chỉnh Lịch tuyển sinh 2020.PDF

CV 1502.Sở GDĐT.Điều chỉnh Lịch tuyển sinh 2020.pdf

CV 1546-Sở GDĐT-Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 2020.pdf

1.1 HDSD - DCNVDKXT - Thi sinh-2020.doc 

1.2 HDSD - DCNVDKXT - Diem tiep nhan-2020.doc 

1.3 Phieu dieu chinh nguyen vong DKXT.doc