09-TT-BGDĐT-Quy che tuyen sinh 2020.doc

15_2020_TT_BGDDT-Quyche thi totnghiep THPT.pdf

842_SoGDĐT- Huong_dan_tuyen_sinh_2020.pdf

Phụ lục 1-Lịch tuyển sinh ĐH,CĐGDMN 2020.docx

Phụ lục 2-Phiếu điều chỉnh nguyện vọng 2020.docx