Monday, 25/03/2019 - 02:07|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
Ngày ban hành:
17/07/2018
Ngày hiệu lực:
17/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/08/2017
Ngày hiệu lực:
21/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/09/2016
Ngày hiệu lực:
01/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực