Tuesday, 19/03/2019 - 06:37|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Bắc Ninh
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
15/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/02/2017
Ngày hiệu lực:
10/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/06/2016
Ngày hiệu lực:
06/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/06/2016
Ngày hiệu lực:
02/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/08/2015
Ngày hiệu lực:
12/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/08/2015
Ngày hiệu lực:
12/08/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực