Hôm nay thứ 4. Ngày 30/07/2014

Chính phủLượt truy cập

Lượt truy cập : 19075

IP : 54.80.119.167

Trình duyệt : Trình duyệt khác

Giáo dục Mầm non


1. Chức năng nhiệm vụ

* Chức năng: Giúp Giám đốc sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* Nhiệm vụ: Phòng giáo dục mầm non có những nhiệm vụ chính sau đây:

1.          Dự thảo Quyết định, Chỉ thị hoặc các văn bản khác (nội dung thuộc các lĩnh vực phòng phụ trách) thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

2.          Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên ban hành mà nội dung thuộc các lĩnh vực do phòng phụ trách.

3.          Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường điểm của tỉnh, kiểm tra, đôn đốc các phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các qui chế, điều lệ của Bộ và hướng dẫn của Sở về tổ chức hệ thống trường lớp Mầm non, xây dựng đội ngũ nhà giáo và chỉ đạo thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập, công tác chăm sóc nuôi dưỡng cho phù hợp với đặc điểm của các cháu mẫu giáo, nhà trẻ.

4.          Chỉ đạo phong trào thi đua xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến; nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm, các đề tài khoa học trong ngành học mầm non; chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và dưới 5 tuổi.

5.          Chủ trì tổ chức các cuộc thi thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non nhưng không thuộc lĩnh vực của phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng; tham gia các cuộc thi khác do Giám đốc Sở phân công.

6.          Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, trường Cao đẳng sư phạm bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ quản lý, nhà giáo ngành học mầm non.

7.          Chủ trì phối hợp chỉ đạo, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non.

8.          Chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển, xây dựng cơ sở vật chất cho ngành học mầm non.

9.          Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng hướng dẫn công tác đánh giá chất lượng trường mầm non.

10.     Phối hợp với các công ty thiết bị trường học chỉ đạo, tổ chức thi đồ dùng dạy học, đồ chơi cho các cháu mẫu giáo, nhà trẻ.

11.     Tổ chức tuyên truyền, vận động và phối hợp với các ngành, đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia xây dựng ngành học mầm non; phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan có liên quan hướng dẫn nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ các cháu mẫu giáo, nhà trẻ.

12.     Cùng với phòng Tổ chức cán bộ đề xuất giải quyết chế độ chính sách cho nhà giáo, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo ngành học mầm non.

13.     Đóng góp ý kiến với trường Cao đẳng sư phạm về nội dung giảng dạy nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo ngành học mầm non.

14.     Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho các bậc phụ huynh học sinh.

15.     Tham gia thanh tra toàn diện theo kế hoạch của Sở.

16.     Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

2. Liên hệ:

  • Điện thoại: 02413827437
  • Fax:
  • Email:phonggdmn.sobacninh@moet.edu.vn

3. Danh sách cán bộ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

ĐTDĐ

1

Đỗ Thị Điệp

Trưởng phòng

0912905545

2

Lương Thị Biển

P.Trưởng phòng

 0989979686

3

Nguyễn Thị Giới

 Chuyên viên

 0915915995

4

Đinh Thị Huê

 Chuyên viên

 0978206910

 

Thông báo