1. Điều chỉnh mã ngành tuyển sinh: CV 1461 Truong DHKT dieu chinh ma nganh.pdf

2. Mã ngành tuyển sinh: TS_QHE-Truong DH Kinh te, DH Quoc gia Ha Noi.xlsx